АВИОБАЗИТЕ НА БЪЛГАРИЯ

Каквито бяха до септември 1998 г.

Авиационните бази на ВВС са създадени през септември 1994 г. на основата на дотогава съществуващите авиополкове на двете дивизии за ПВО, смесения авиационен корпус, транспортний авиополк, авиополковете и отделната авиоескадрила на Висшето военновъздушно училище ,,Г. Бенковски". Днес изтребителната авиация е в състава на корпус Противовъздушна отбрана (кПВО) с щаб в София. Ударната, разузнавателната и вертолетната авиация са 6 корпус Тактическа авиация (кТА) с щаб в Пловдив.

 

ИЗТРЕБИТЕЛНА АВИАЦИЯ

ПЪРВА изтребителна авиобаза (ИАБ) - Доброславци.

Създадена е на основата на първа ескадрила и командването на 18-и изтребителен авиополк (ИАП). МИГ-23МФ/УБ замени МИГ-21МФ/УМ (на въоръжение от 1975 г.) в първа ескадрила през 1978 г. През 1982-1983г. са получени допълнителен брой МИГ-23МЛ, а през 1992 г. и МИГ-23МЛД.

МиГ-23МЛА - ИАБ Доброславци

МиГ-23УБ - ИАБ Доброславци

 

ВТОРА ИАБ - Габровница.

Създадена е на основата на втора eскадрила на 18-и ИАП. Основният самолет - МИГ-23МЛА, е на въоръжение от лятото на 1984 г., когато замени МИГ-21ПФ/ПФМ/М (на въоръжение от 1965 г). Авиобазата прекрати активното си съществуване от септември 1998 г

МиГ-23МЛА - ИАБ Габровница

 

ТРЕТА ИАБ - Граф Игнатиево.

Създадена е на основата на двете ескадрили и командването на 19-и ИАП (през 60-те и 70-те години титулован като най-представителния „германски" полк на ВВС). Основният самолет е МИГ-21бис, постъпил на въоръжение през 1983 г, като замени МИГ-21 М/МФ. 3-та ИАБ е първата авиобаза на ВВС, която ще бъде снабдена с радионавигационно и авиотехническо оборудване по натовските стандарти.

МИГ-21бис - ИАБ Граф Игнатиево

 

ПЕТА ИАБ - Равнец.

Създадена е на основата на първа ескадрила й командването на 15-и ИАП. Основният самолет е МИГ-29, който замени МИГ-21ПФМ (на въоръжение от 1967 г.) през лятото на 1989 г. От 1995 г. са въведени учебно-бойни самолети L-39ZА.

МИГ-29УБ - ИАБ Равнец

 

ШЕСТА ИАБ - Балчик.

Създадена е на основата на втора ескадрила на 15-и ИАП. Основният самолет е МИГ-21 бис, който замени МИГ-21ПФМ (на въоръжениеот 1978 г.) през 1991г. Авиобазата прекрати активно съществуване през септември 1998 г. От тази година на територията на летището е създаден Център за морско спасяване на ВВС.

МИГ-21УМ - ИАБ Балчик

 

УДАРНА AВИAЦИЯ

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА изтребително-бомбардировъчна авиобаза (ИБАБ) - Узунджово.

Създадена е на базата на трета ескадрила на 19-и ИАП. Основният самолет е МИГ-21бис. Той замени МИГ-21ПФ/ПФМ/М/МФ през 1991 г. От септември 1998 г. базата прекрати активното си съществуване.

МИГ-21бис - ИБАБ Узунджово

 

ДВАДЕСЕТ И ВТОРА щурмова авиобаза (ЩАБ) - Безмер.

Създадена е на основата на 22-ри ИБАП. Основният самолет е Су-25К/УБК, който замени МИГ-17. Първата ескадрила се превъоръжава през есента на 1986 г., втората - през следващата година.

Су-25К - ЩАБ Безмер

 

ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ИБАБ - Чешнегирово.

Създадена е на основата на 25-и ИБАП. Той е първият във ВВС, получил на въоръжение боен самолет трето поколение - МИГ-23БН, през 1976г., заменяйки МИГ-17. До 1995 г. самолетите от двете ескадрили на базата извършили 62 хил. полета с повече от 50 хил. часа нальот. От 1995 г. са въведени и учебно-бойни самолети L-39ZА.

МИГ-23БН - ИБАБ Чвшнегирово

 

ВЕРТОЛЕТНA АВИАЦИЯ

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА вертолетна авиобаза бойни вертолети (ВАБВ) - Стара Загора.

Създадена е на базата на 13-и вертолетен полк бойни вертолети - най-младата бойна единица на ВВС, сформирана през август 1983 г. Основният вертолет е Ми-24 във варианти Д и В, постъпил на въоръжение през 1979 г., първоначално в 44-ти ВАП.

Ми-24Д - ВАБВ Стара Загора

 

ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА вертолетна авиобаза (ВАБ) - Крумово.

Сьздaдена е на основата на 44-ти ВАП, пребазиран през 1980 г. от летище Пловдив. Основният вертолет на авиобазата е Ми-8 (получен през 1969 г.) и Ми-17 - през 1985 г. Те заменят Ми-4. Ми-2, които са на въоръжение в третата ескадрила на базата (полун и през 1973 г. за замяна на Ми-1), е пред изваждане и въоръжение поради изразходване на техническия ресурс . От септември 1998 г. в базата са организираии две ескадрили - транспортно-десантна и за търсене и спасяване, въоръжени с Ми-8 и Ми-17. Очаква се догодина да постъпят леки вертолети Веll 206В-3 в учебен и специален вариант.

Ми-17 - ВАБ Крумово

Ми-2 - ВАБ Крумово

 

РАЗУЗНАВАТЕЛНА АВИАЦИЯ

ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА разузнавателна авиобаза (РАБ) Добрич.

Създадена е на основата на 26-и РАП. В базата са били на въоръжение най-много типове бойнн самолети в сьвременната история на ВВС. Едната ескадрила днес е въоръжена със Су-22М4/УМЗ - най-модерният разузнавателно-ударен самолет на ВВС. Той замени МИГ-17 през 1984г. МИГ-21МФ е основният самолет на втората ескадрила. Той е на въоръжение от 1991 г., заменяйки МИГ-21Ф-13 и по-къспо МИГ-21Р. През ноември 1982 г. на въоръжение постъпва МИГ-25РБТ/РУ, използван до май 1992 г., когато трите самолета са върнати в Русия. От 1995 г. са въведени 11 учебно-бойни самолети L-39ZА

Су-22М4 - РАБ Добрич

МИГ-21МФ - РАБ Добрич

.

ТРАНСПОРТНА АВИАЦИЯ

ШЕСТНАДЕСЕТА транспортна авиобаза (ТрАБ) - Враждебна (летище Сoфия - северен район).

Създадена е на основата на 16-и ТрАП, първо начално базиран на летищата Враждебна (от 1950 до 1963 г.) и Доброславци (от 1963 до 1993 г.). Основни самолети са Ан-26 (от 1984 г.) и L-410 (от 1985 г.). За ВИП-превози се използват Як-40 и Ту-134. Специалният фотографски самолет Ан-30 участва в програмата „Открито небе" и през 1994-1996 г. получи специално фото- и навигационно оборудване, западно производство. Двата корпуса разполагат с по един собствен лек транспортен самолет Ан-2.

Ан-26 - ТрАБ Враждебна

L-410UVР-Е - ТрАБ Враждебнa

 

УЧЕБНА АВИАЦИЯ

ДВАНАДЕСЕТА УАБ - Каменец.

Създадена е на основата на 2-ри учебно-боен авиополк. Основен самолет е L-39ZА, заменил МИГ-21ПФМ/УМ в едната ескадрила през 1992 г. и МИГ- 15УТИ и МИГ-17 в другата през 1987 г.

L-39 - УАБ Каменец

 

ЕДИНАДЕСЕТА учебна авиобаза (УАБ) - Щръклево.

Създадена е на основата на 1-ви учебен авиополк (УАП) на ВВВУ „Г. Бенковски", който от 1967 г. е базиран на летище Щръклево до Русе. Основен самолет е L-29. От септелдври 1998 г. базата прекрати активно съществуване.

L-29 - УАБ Щръклево

 

ОТДЕЛНО ЗВЕНО за мотивационни полети - Долна Митрополия.

Създадено е на основата на 3-та учебна ескадрила. Неговата задача е да осигурява полети на курсанти летци, техници и щурмани през времето на тяхната теоретична подготовка в училището. Основен самолет е L-29. Планира се въвеждане на витлов самолет. През 1995 г. за първи път след 1965 г. е осъществено обучение на курсанти (випуск 1998 г.) на витловисамолети Як-28Т и „Злин-142" на Управлението за предказармена подготовка на младежта.

„Клуб КРИЛЕ"

Сн. Ал. Младенов, Стр. Лозанов

Архивите на #wings